บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ดำเนินธุรกิจขนส่ง ชั้นนำของเมืองไทย ที่ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศ มานานกว่า 30 ปี และมีการเจริญ เติบโต ทางธุรกิจอย่างต่อเนือง มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลากรดังนี้

ตำแหน่งที่ต้องการรับสมัคร

พนักงานคีย์ข้อมูล
คุณสมบัติ
เพศหญิง
อายุไม่เกิน 40 ปี
วุฒิ ม.6/ ปวช./ ปวส.
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้

พนักงานเช็คเกอร์ (จัดส่ง)
คุณสมบัติ
เพศชาย
อายุ 18 ปีขึ้นไป
ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
สามารถเช็คสินค้าได้ (ถ้ามีประสบการณ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ฝ่ายการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารการจัดการ หรือ การตลาด
สามารถทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันจากลูกค้าได้
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
มีมนุษย์สัมพันธ์และวาทะศิลป์ที่ดี

เจ้าหน้าที่บัญชี 2 ตำแหน่ง
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดเพศ
วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป สาขาการบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
หากมีประสบการณ์งานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานที่ สถานีขนส่งสินค้า พุทธมณฑล ได้