บริการรับขนส่งและกระจายสินค้า มี 3 รูปแบบ

1. การขนส่งสินค้าแบบเหมาคันจากโรงงานหรือคลังสินค้าต้นทางไปยังปลายทาง

Services_012. การขนส่งสินค้าแบบรายกล่อง จากโรงงานหรือคลังสินค้าต้นทางไปยังปลายทาง
บจก. นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต ได้ใช้ระบบ Cross docking ในการกระจายสินค้า โดยมีสถานีขนส่งสินค้า ต้นทางที่ พุทธมณฑลสาย 3 และศูนย์กระจายสินค้าที่ จังหวัดนครสวรรค์ กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก (แม่สอด) เชียงใหม่ เชียงราย เพื่อสามารถจัดส่ง และกระจายสินค้า ให้แก่ลูกค้า ได้อย่างครอบคลุมใน เขตจังหวัดภาคเหนือ

services-0023. การขนส่งรายชิ้นจากสถานีขนส่งบริษัท ( พุทธมณฑลสาย 3 ) ไปยังปลายทาง                  
การบริหารงานขนส่งของ บจก. นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต ได้มีการนำระบบ software บริหารการจัดส่งมาช่วยในการจัดเก็บข้อมูล โดยระบบนี้สามารถเชื่อมโยงข้อมูล กับฐานข้อมูลการจัดส่งของลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบสถานะสินค้า ผ่านทางเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา

ยานพาหนะขนส่งของ บริษัท นีโอสยามฯ

ท่านลูกค้าสามารถระบุชนิดของยานพาหนะขนส่ง ที่จะมาบรรทุกและกระจาย
สินค้าได้ ซึ่งทาง บริษัท นีโอสยามฯ สามารถจัดเตรียมยานพาหนะตามความต้องการ
ของลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น รถตู้คอนเทนเนอร์ รถพ่วง รถเทลเลอร์ รถ10ล้อ รถ6ล้อ
รถกระบะ 4ล้อ โดยมีบริการนำรถเข้าไปรับสินค้าหน้าโรงงาน พร้อมกระจายสินค้าตาม
KPI ซึ่งลูกค้าสามารถกำหนดได้