บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด ผู้นำการขนส่งสินค้าระดับประเทศ

จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำการจัดส่งสินค้าในระดับประเทศ และ ประเทศในกลุ่ม CLMV ทำให้บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งระบบการบริหาร การบริการ ตลอดจนบุคลากร เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลสูงสุด ทำให้บริษัทฯ
ได้รับการยอมรับจากบริษัทชั้นนำระดับประเทศ และ ระดับนานาชาติอย่างแพร่หลาย
ประสบการณ์ด้านการขนส่งสินค้าทางบกกว่า 40 ปี ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ที่เลือกใช้บริการมากกว่า 100 บริษัทชั้นนำ
ทั้งในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม ปัจจุบัน บริษัท นีโอสยาม โลจิสติกส์ แอนด์ ทรานสปอร์ต จำกัด
มีรถขนส่งสินค้าให้บริการรวมกว่า 400 คัน ครอบคลุมการขนส่งทั่วประเทศ